Konferencja upowszechniająca efekty i rezultaty projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko- pomorskim”

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 29.10.2018 23:55

zakończona

Opis wydarzenia
Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia
oraz Fundacją Court Watch Polska, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji upowszechniającej efekty i rezultaty projektu
„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim"

Konferencja odbędzie się dnia 30 października 2018 r.
w Hotelu Filmar w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 39-43, sala konferencyjna na parterze, w godzinach 9.00-15.00

Opis paneli dyskusyjnych (każdy uczestnik/czka wybiera jeden z paneli) :

Dostępność stron internetowych i standard WCAG 2.0

Każdy nowo powstający serwis/strona internetowa będą musiały zostać dostosowane do standardów WCAG 2.0 a każda modernizacja istniejących będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy będą musieli zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG 2.0.
 W ramach panelu, uczestnicy dowiedzą się o co należy zadbać tworząc przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami strony internetowe. Prowadzenie: Jacek Zadrożny.
 
Zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami - brak wolnych miejsc

Panel obejmować będzie tematykę związaną z zasadami obsługi osób z niepełnosprawnościami w urzędzie. Zostaną omówione zasady komunikacji, uwagi terminologiczne i inne teoretyczne wskazówki, z omówieniem postaw wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami. Drugą część panelu stanowić będzie element praktyczny - ćwiczenie mające na celu doświadczenie sytuacji osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wózków inwalidzkich i spróbować samodzielnie pokonać bariery architektoniczne, a także dowiedzieć się w jaki sposób pomóc osobie poruszającej się na wózku w przypadku pokonywania przez nią barier architektonicznych, a także w razie upadku lub innych zdarzeń losowych. Prowadzenie: Sylwia Drozdowska.
 
Zasady projektowania uniwersalnego

Panel obejmować będzie tematykę związaną z zasadami uniwersalnego projektowania. Zostaną omówione główne zasady tej koncepcji oraz wyjaśnione zostanie jak należy projektować produkty/projekty/działania i otoczenie, aby mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania/modernizacji w późniejszym terminie. Prowadzenie: prof. Marek Wysocki
 
Zasady posługiwania się językiem prostym - brak wolnych miejsc

Panel obejmować będzie kwestie związane z posługiwaniem się językiem prostym przy formułowaniu komunikatów publicznych kierowanych do obywateli przez instytucje. Używanie języka prostego przez urzędników będzie miało wpływ na zwiększenie samodzielności wśród osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności urzędów, a tym samym możliwości załatwienia swoich spraw. Powyższe ściśle koresponduje z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która pojęcie komunikacji w art. 2 definiuje m.in. jako wyrażane się prostym i zrozumiałym językiem. Prowadzenie: dr Marcin Poprawa. 
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 30.10.2018 09:00
Zakończenie: 30.10.2018 15:00

Hotel Filmar
ul. Grudziądzka 39-43
87-100 Toruń
http://www.hotelfilmar.pl/

Strona rejestracji:
https://konwencja-onz.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Stabilo

Fosa Staromiejska 30/6
87-100 Toruń

biuro@stabilo.org.pl
566788416
Pokaż mapę...